พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ แท็ค: สังคม ชุมชน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).