พบ 9 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติทางการ แท็ค: ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).