พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติทางการ BMA City Data แท็ค: สังคม ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).