พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค การเมืองและการปกครอง แท็ค: ขอบเขตพื้นที่ การปกครอง พื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).