พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ การเมืองและการปกครอง แท็ค: ประชากร ครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).