พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ แท็ค: ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).