พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: พื้นที่ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).