พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม แท็ค: การเสนอญัตติ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).