พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: การปกครอง พื้นที่ กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง BMA City Data องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).