พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ขอบเขตพื้นที่ แขวงการปกครอง กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง เมืองและภูมิภาค องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).