พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: พื้นที่ ขอบเขตพื้นที่ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).