พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: อัคคีภัย องค์กร: สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).