พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV แท็ค: สังคม ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).