Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

1 ชุดข้อมูล

เรียงโดย

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV หมวดหมู่: เมืองและภูมิภาค การเมืองและการปกครอง แท็ค: ขอบเขตพื้นที่ แขวงการปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).