พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: การท่องเที่ยวและกีฬา แท็ค: ศูนย์บริการ เยาวชน กีฬา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).