พบ 63 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: KML application/gml+xml

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).