Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

BMA City Data

ข้อมูลเมืองที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดีขึ้น

อ่านต่อ

ชุดข้อมูล

165

ผู้ติดตาม

0

ชื่อ:
BMA City Data
URL:
city-data-platform
รายละเอียด:
ข้อมูลเมืองที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดีขึ้น
URL ของรูปภาพ: