พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค แท็ค: สังคม

กรองผลลัพธ์