พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง แท็ค: การเสนอญัตติ

กรองผลลัพธ์
  • การเสนอญัตติ 33 recent views

    การเสนอญัตติ
    สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2564