พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ แท็ค: ประชากร กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).