พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด แท็ค: อาคารเสี่ยงภัย กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).