พบ 3 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: BMA City Data ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: application/gml+xml CSV KML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).