พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ BMA City Data

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).