พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติทางการ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สังคม ประชากร รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).