พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค การเมืองและการปกครอง แท็ค: การปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).