พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การปกครอง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).