พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ประชากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค สังคมและสวัสดิการ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).