พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค สังคมและสวัสดิการ การเมืองและการปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).