พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค การเมืองและการปกครอง สังคมและสวัสดิการ แท็ค: ครัวเรือน ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).