พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).