Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  1 ชุดข้อมูล

  เรียงโดย

  องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV หมวดหมู่: เมืองและภูมิภาค แท็ค: พื้นที่ การปกครอง ขอบเขตพื้นที่

  กรองผลลัพธ์
  คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).