พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: KML application/gml+xml กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).