พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค แท็ค: ครัวเรือน ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).