พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: อำนวยความสะดวก รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: สํานักเทศกิจ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).