พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).