พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ แท็ค: พื้นที่เสี่ยง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).