พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร แท็ค: คุณภาพน้ำ ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) Water Quality

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).