พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร แท็ค: คุณภาพน้ำ ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) Water Quality

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).