พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร แท็ค: ปริมาณน้ำเสีย ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร Water Quality

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).