พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร แท็ค: Water Quality ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร คุณภาพน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).