พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร องค์กร: ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).