พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: พื้นที่ ขอบเขตพื้นที่ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง เมืองและภูมิภาค รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).