พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ความเชื่อมั่น ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV องค์กร: สํานักเทศกิจ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).