พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: บริการสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).