พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: BMA City Data รูปแบบ: CSV KML องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).