พบ 66 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: application/gml+xml ZIP องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).