พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: กฎหมาย รูปแบบ: CSV กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).