พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ประชากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).