พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค สังคมและสวัสดิการ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).