พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม องค์กร: สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV แท็ค: กฎหมาย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).